Filmography: Ishirô Honda

2004

Godzilla (Gojira) (1954) (NR)Release Date: May 7, 2004
Cast: Akira Takarada, Momoko Kochi, Takashi Shimura, Akihiko Hirata, Sachio Sakai
Director: Ishirô Honda
Writer: Takeo Murata, Inoshiro Honda

2003

The H-Man (Bijo to Ekitainingen) (NR)Release Date: January 1, 2003
Cast: Yumi Shirakawa, Kenji Sahara, Akihiko Hirata, Koreya Senda, Makoto Satô
Director: Ishirô Honda

1971

Godzilla's Revenge (All Monsters Attack) (NR)Release Date: December 8, 1971
Cast: Tomonori Yazaki, Hideyo Amamoto, Sachio Sakai, Kazuo Suzuki, Kenji Sahara
Director: Ishirô Honda
Writer: Shinichi Sekizawa

1966

Frankenstein Conquers the World (1965) (NR)Release Date: July 8, 1966
Cast: Tadao Takashima, Nick Adams, Kumi Mizuno, Yoshio Tsuchiya, Koji Furuhata
Director: Ishirô Honda
Writer: Takeshi Kimura

1965

Godzilla vs. Monster Zero (G)Release Date: January 1, 1965
Cast: Nick Adams (I), Akira Takarada, Keiko Sawai, Kumi Mizuno, Jun Tazaki
Director: Ishirô Honda
Writer: Shinichi Sekizawa

1964

Ghidorah: The 3-Headed Monster (1964) (NR)Release Date: January 1, 1964
Cast: Yosuke Natsuki, Yuriko Hoshi, Hiroshi Koizumi, Eiko Wakabayashi
Director: Ishirô Honda

1961

Mothra (1961) (NR)Release Date: January 1, 1961
Cast: Hiroshi Koizumi, Takashi Shimura, Kyôko Kagawa, Ken Uehara, Emi Ito
Director: Ishirô Honda
Writer: Takehiko Fukunaga, Yoshie Hotta

1959

The Mysterians (NR)Release Date: May 19, 1959
Cast: Kenji Sahara, Yumi Shirakawa, Momoko Kôchi, Akihiko Hirata, Takashi Shimura
Director: Ishirô Honda
Writer: Takeshi Kimura, Shigeru Kayama

1958

The H Man (1958) (NR)Release Date: January 1, 1958
Cast: Yumi Shirakawa, Akihiko Hirata, Kenji Sahara, Koreya Senda, Makoto Satô
Director: Ishirô Honda
Writer: Takeshi Kimura

1957

Rodan (1956) (NR)Release Date: January 1, 1957
Cast: Kenji Sahara, Yumi Shirakawa, Akihiko Hirata, Akio Kobori, Yasuko Nakata
Director: Ishirô Honda
Writer: Takeshi Kimura, Takeo Murata

Other

Dagora, the Space Monster (NR)Cast: Yosuke Natsuki, Yôko Fujiyama, Hiroshi Koizumi, Nobuo Nakamura, Robert Dunham
Director: Ishirô Honda
Writer: Jojiro Okami, Shinichi Sekizawa

Destroy All Monsters (1968) (NR)Cast: Akira Kubo, Jun Tazaki, Taeko Kobayashi, Andrew Hughes, Kyoko Ai
Director: Ishirô Honda
Writer: Ishirô Honda, Takeshi Kimura

Godzilla, King of the Monsters! (1956) (NR)Cast: Raymond Burr, Takashi Shimura
Director: Ishirô Honda

Gorath (Yosei Gorasu) (NR)Cast: Ryô Ikebe, Yumi Shirakawa, Akira Kubo, Kumi Mizuno, Hiroshi Tachikawa
Director: Ishirô Honda
Writer: Takeshi Kimura, Jojiro Okami

Invasion of Astro-Monster (Kaiju daisenso) (NR)Cast: Akira Takarada, Nick Adams, Jun Tazaki, Keiko Sawai, Kumi Mizuno
Director: Ishirô Honda

Koi-gesho (NR)Director: Ishirô Honda

Kono futari ni sachi are (NR)Cast: Hiroshi Koizumi, Keiko Tsushima, Yumi Shirakawa, Takashi Shimura, Toshiro Mifune
Director: Ishirô Honda

Matango (Curse of the Mushroom People) (NR)Cast: Akira Kubo, Kumi Mizuno, Hiroshi Koizumi, Kenji Sahara, Hiroshi Tachikawa
Director: Ishirô Honda

Mizu no tabibito: Samurai kizzu (NR)Cast: Jun Fubuki, Tomoyo Harada, Ishirô Honda, Ayumi Itô
Director: Nobuhiko Ôbayashi
Writer: Masumi Suetani

Mothra vs. Godzilla (Mosura tai Gojira) (1964) (NR)Cast: Akira Takarada, Yuriko Hoshi, Hiroshi Koizumi, Yu Fujiki, Emi Ito
Director: Ishirô Honda
Writer: Shinichi Sekizawa

The Snowman (Half Human) (Ju jin yuki otoko) (NR)Director: Ishirô Honda
Writer: Takeo Murata, Shigeru Kayama

Space Amoeba (Gezora, Ganime, Kameba: Kessen! Nankai no daika) (NR)Cast: Akira Kubo, Atsuko Takahashi, Yukiko Kobayashi, Kenji Sahara, Yoshio Tsuchiya
Director: Ishirô Honda
Writer: Ei Ogawa

The Terror of Mechagodzilla (Mekagojira no gyakushu) (NR)Cast: Akihiko Hirata, Tomoko Ai, Katsumasa Uchida, Katsuhiko Sasaki
Director: Ishirô Honda

Varan the Unbelievable (NR)Cast: Myron Healey, Tsuruko Kobayashi, Clifford Kawada, Derick Shimatsu, Kôzô Nomura
Director: Jerry A. Baerwitz, Ishirô Honda
Writer: Sid Harris

Yakan chûgaku (NR)Director: Ishirô Honda